กิจกรรมที่ 1 แจกไอเทมฟรีก่อนเปิด \" TwelveSky2 Origin \"
2017-09-12 09:45:37 ถึง 2017-09-30 09:45:37